Παροιμίες

  • Όσο βαραίνει ένας άνθρωπος,δε βαραίνει ο κόσμος όλος.

Leave a Reply