Πως παίζεται το ποδόσφαιρο

Το ποδόσφαιρο παίζεται από 2 ομάδες όπου η κάθε μία ομάδα έχει 11 παίχτες .