Η ιστορία μου

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας άστεγος άνθρωπος που δεν είχε να φάει ούτε να πιει.Περπάτησε ,περπάτησε και βρήκε μία πηγή.Αυτή η πηγή ήταν κρύα ,έπινε και έπινε όμως δεν είχε να φάει.Άρχισε να κάνει μια αποστολή και ψιθυρίζει 《Θέλω να κάνω μια αποστολή》.Περπατούσε μες τη ζέστη της άνοιξης και βρήκε ένα χαρτί πεσμένο,το […]