Μεταφορά του πετρελαίου – Πετρελαιοκηλίδες

Ο κύριος τρόπος, με τον οποίο μεταφέρεται το πετρέλαιο από τις πετρελαιοπαραγωγούς
χώρες προς τα διυλιστήρια, είναι διά μέσου της θάλασσας με τα πετρελαιοφόρα πλοία…
Από το βιβλίο γεωγραφίας Ε’ Δημοτικού!