Αέρας Ανανέωσης στο Paulos ‘s Blog!

Μετά την αλλαγή του τίτλου από ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ σε Paulos’s Blog έρχαιτε νέος αέρας ανανέωσεις …. Αλλάζει όλο το στυλ και  η θεματολογία γίνεται καλύτερη!!! Πότε θα ανοίξουν τα σχολεία? Πως θα είμαστε στα σχολία ?   Όλα στο νέο και φρέσκο “Paulos’s Blog”!!! Από την εβδομάδα 17 Αυγούστου με 21 Αυγούστου όλα αλλάζουν!!!