Τα Βάγια

Την  Κυριακή   των  Βαΐων  αρχίζει   η   Μεγάλη    Εβδομάδα. Την μέρα  αυτή  ο  Χριστός   μπαίνει   στα  Ιεροσόλυμα   και   οι  Ιουδαίοι   των   υποδέχτηκαν  με  βάγια. Παρόλη  την  υποδοχή   ήξερε  τι   θα   ακολουθήσει.  Επίσης την  Κυριακή   των  Βαΐων  είναι    η   μόνη    μέρα στην νηστεία  που   τρώμε   ψάρια.

Leave a Reply