Μαντώ Μαυρογένους

ΓΕΩΡΓΙΑ ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ 20/03/21

Η Μαντώ Μαυρογένους ήταν Ελληνίδα και πλούσια αλλά έδωσε τα λεφτά της για τον αγώνα που γινόταν εκείνη την εποχή .Γιατί δεν ήθελε την Τουρκοκρατία .  Ήταν μια σημαντική ύπαρξη του αγώνα.