Τροφική αλυσίδα

Τροφική αλυσίδα ονομάζουμε μια σειρά από καταναλωτές που εξαρτώνται και τρέφονται ο ένας από τον άλλο, όπως τα σαρκοφάγα  ζώα  που τρέφονται με φυτοφάγα ζώα  και που με τη σειρά τους καταναλώνουν φυτικούς οργανισμούς . Ο κάθε καταναλωτής αυτής της αλυσίδας ονομάζεται κρίκος. Oι περισσότεροι όμως καταναλωτές είναι παμφάγοι, και πολύ λίγοι είναι αυτοί που καλύπτουν τις διαιτητικές τους ανάγκες από μια μόνο τροφική πηγή. Έτσι οι κρίκοι της τροφικής αλυσίδας μπλέκονται μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να σχηματίζεται ένα τροφικό πλέγμα. Σε κάθε τροφική αλυσίδα, ένα φυτό θα γίνει τροφή για ένα φυτοφάγο οργανισμό που με τη σειρά του θα φαγωθεί από ένα σαρκοφάγο (θηρευτή). Τροφική αλυσίδα