Τροφική αλυσίδα

Τροφική αλυσίδα ονομάζουμε μια σειρά από καταναλωτές που εξαρτώνται και τρέφονται ο ένας από τον άλλο, όπως τα σαρκοφάγα  ζώα  που τρέφονται με φυτοφάγα ζώα  και που με τη σειρά τους καταναλώνουν φυτικούς οργανισμούς . Ο κάθε καταναλωτής αυτής της αλυσίδας ονομάζεται κρίκος. Oι περισσότεροι όμως καταναλωτές είναι παμφάγοι, και πολύ λίγοι είναι αυτοί που […]