Το Buling ( Σχολικός εκφοβισμός )

Το buling ( Σχολικός εκφοβισμός ) εφαρμόζεται σε πολλά σχολεία.Αυτό πρέπει να σταματήσει μια και καλή.Κατά την γνώμη μου όποιος εκφοβίζει παιδιά πρέπει να τιμωρείται από τον νόμο.Συμφωνείται?Πείτε μου κάτω στα σχόλια.

Leave a Reply