Κύκλοι χρωμάτων

Χαράλαμπος - Ε τάξη

Σπυριδούλα - Γ τάξη

Παναγιώτα - Δ τάξη

Μελίνα - Αρίστη - Ε τάξη

Θεοδώρα - Γ τάξη

Γεωργία

Αγγελική - Α τάξη

Χρήστος - Στ τάξη

Χρήστος - Α τάξη

Τζίνα

Αναστασία - Δ τάξη

Κωνταντίνα - Β τάξη