Πορτρέτο – Ένα πρόσωπο που εκφράζει συναίσθημα – Εξπρεσιονισμός

Δημήτρης - Ε τάξη

Δημήτρης - Ε τάξη

Κωνσταντίνος - Α τάξη

Κωνσταντίνος - Α τάξη

Παναγιώτης - Α τάξη

Παναγιώτης - Α τάξη

Αλέξης

Αλέξης

Αγγελική - Στ τάξη

Αγγελική - Στ τάξη

Ζώης - Ε τάξη

Ζώης - Ε τάξη

Αγγελική

Αγγελική

Ζωή

Ζωή

Διονυσία - Α τάξη

Διονυσία - Α τάξη

Δέσποινα - Ε τάξη

Δέσποινα - Ε τάξη

Κωνσταντίνος - Α τάξη

Κωνσταντίνος - Α τάξη

Μιλτιάδης - Α τάξη

Μιλτιάδης - Α τάξη

Μελίνα - Ε τάξη

Μελίνα - Ε τάξη

Θεόδωρος - Α τάξη

Θεόδωρος - Α τάξη

Χρήστος - Α τάξη

Χρήστος - Α τάξη

Τζίνα

Τζίνα

Παναγιώτης - Ε τάξη

Παναγιώτης - Ε τάξη

Νικόλας - Ε τάξη

Νικόλας - Ε τάξη

Σοφία - Β τάξη

Σοφία - Β τάξη

Άγγελος - Β τάξη

Άγγελος - Β τάξη

Λεωνίδας - Α τάξη

Λεωνίδας - Α τάξη

Χαράλαμπος - Ε τάξη

Χαράλαμπος - Ε τάξη

Παναγιώτα - Β τάξη

Παναγιώτα - Β τάξη

Κωνσταντίνος

Κωνσταντίνος

Αγγελική

Αγγελική

Αγγελική

Αγγελική

Ανδρέας - Στ τάξη

Ανδρέας - Στ τάξη

Μαρία - Στ τάξη

Μαρία - Στ τάξη

Γεωργία - Στ τάξη

Γεωργία - Στ τάξη

Αλέκα - Ε τάξη

Αλέκα - Ε τάξη

60 - 61 δημοτικό

60 - 61 δημοτικό

Ιωάννα - Γ τάξη

Ιωάννα - Γ τάξη

Σπύρος - Ε τάξη

Σπύρος - Ε τάξη

Άγγελος

Άγγελος

Χάρης - Ε τάξη

Χάρης - Ε τάξη

Κωνσταντίνα - Β τάξη

Κωνσταντίνα - Β τάξη

Πανος - Β τάξη

Πάνος - Β τάξη

Αλέξανδρος - Α τάξη

Αλέξανδρος - Α τάξη

Γεωργία-Αγάπη - Στ τάξη

Γεωργία-Αγάπη - Στ τάξη

Αναστασία - Δ τάξη

Αναστασία - Δ τάξη

Μαρία - Β τάξη

Παναγιώτα - Δ τάξη