Τα φασολάκια – Ζαν Ντυμπυφέ

Αγγελική

Αγγελική

Χρήστος - Α τάξη

Χρήστος - Α τάξη

Κωνσταντίνος

Κωνσταντίνος

Μαρία - Β τάξη

Μαρία - Β τάξη

Σοφία - Β τάξη

Σοφία - Β τάξη