Τσίκι – Τσίκι – Αλέξης Ακριθάκης

Κωνσταντίνα - Δ τάξη

Κωνσταντίνα - Δ τάξη

Θεοδώρα - Γ τάξη

Θεοδώρα - Γ τάξη

Αναστασία - Δ τάξη

Αναστασία - Δ τάξη

Παναγιώτα - Δ τάξη

Παναγιώτα - Δ τάξη