Όπως στους πίνακες ζωγραφικής

Κωνσταντίνος

Κωνσταντίνος

60 - 61 δημοτικό

60 - 61 δημοτικό

Σοφία - Β τάξη

Σοφία - Β τάξη

Κωνσταντίνος

Κωνσταντίνος

Κωνσταντίνος - Ε τάξη

Κωνσταντίνος - Ε τάξη

Κωνσταντίνος - Ε τάξη

Κωνσταντίνος - Ε τάξη

Κωνσταντίνος

Κωνσταντίνος

Μελίνα - Ε τάξη

Μελίνα - Ε τάξη

Αλέξιος - Γ τάξη

Αλέξιος - Γ τάξη

Γεωργία-Αγάπη - Στ τάξη

Γεωργία-Αγάπη - Στ τάξη

Αγγελική

Αγγελική

Κωνσταντίνος

Κωνσταντίνος

Κωνσταντίνος

Κωνσταντίνος

Θεοδώρα - Γ τάξη

Θεοδώρα - Γ τάξη

Αλέξανδρος - Ε τάξη

Αλέξανδρος - Ε τάξη

Χρήστος - Α τάξη

Χρήστος - Α τάξη

Τζίνα

Τζίνα

Παναγιώτης - Β τάξη

Θεοδώρα - Γ τάξη

Παναγιώτα - Δ τάξη

Κωνσταντίνα - Β τάξη