Πασχαλινά Έθιμα

Kαλό Πάσχα

 

 

https://flipbookpdf.net/web/site/37f78405048957a5f19f2c9f26ab05a8df7351f3202304.pdf.html

Μπορείτε να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας στο παρακάτω κουίζ:

https://wordwall.net/resource/1395239/%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%B8%CE%B9%CE%BC%CE%B1

https://learningapps.org/display?v=p4xxbqum521

Το παρακάτω είναι On line παιχνίδι στο Kahoot: πατήστε το play για να δώσετε τον κωδικό στους μαθητές σας καθώς και το γεωμετρικά σχήματα που πρέπει να πατήσουν οι μαθητές σας. Δοκιμάστε από πριν με κάποιο συνάδελφο ή με οικείο πρόσωπο πως παίζεται το Kahoot

https://create.kahoot.it/details/30097e22-5539-43f3-bc56-b16c556cf590

Πασχαλινά memory

https://wordwall.net/resource/14387491/%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CF%85%CE%B3%CE%B1 Πασχαλινά αυγά

https://wordwall.net/resource/14168465/%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%AC-%CE%AD%CE%B8%CE%B9%CE%BC%CE%B1

https://wordwall.net/resource/14620363/%CE%B2%CF%81%CE%B5%CF%83-%CF%84%CE%B1-%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CF%85%CE%B3%CE%B1 Πασχαλινά αυγά με βούλες

https://wordwall.net/resource/14168465/%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%AC-%CE%AD%CE%B8%CE%B9%CE%BC%CE%B1Πασχαλινά Έθιμα

https://wordwall.net/resource/14451669/%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%AC-%CE%B1%CF%85%CE%B3%CE%AC-%CE%AD%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%AC

Leave a Reply