ενδελεχής επιμέλεια του κώδικα

Ο οπτικός προγραμματισμός .  Όταν γράφουμε σε γραμμές κώδικα σημαίνει ότι ο χρήστης γνωρίζει καλό προγραμματισμό