Αναπαράσταση δεδομένων σε μορφή γραφήματος

Οργανώσετε και παρουσιάσετε τον παρακάτω πίνακα όπου προβάλλεται η απόσταση και ο χρόνος κάθε προορισμού από το σχολείο μας  σε  μορφή γραφήματος ώστε να γίνει µια συζήτηση  έπειτα για το ποιος είναι ο πιο κατάλληλος προορισμός. Στην συνέχεια κάθε μαθητής αναλύοντας τον πίνακα μπορεί να αφήσει ένα σχολείο για τον προορισμό που προτείνει.

Χιλιόμετρα Προορισμός 1 Προορισμός 2 Προορισμός 3
Χρόνος 15 20 16
30 35 25

 

Ομάδα 2

Αναζητήστε να βρείτε την διαδρομή από το σχολείο στο αξιοθέατο που έχετε επιλέξει ως ομάδα χρησιμοποιώντας τους Χάρτες της Google.

Ομάδα 1

Αναζητήστε να βρείτε την διαδρομή από το σχολείο στο αξιοθέατο που έχετε επιλέξει ως ομάδα χρησιμοποιώντας τους Χάρτες της Google.

Επιλογή προορισμού

Αναζητήστε να βρείτε την διαδρομή από το σχολείο στο αξιοθέατο που έχετε επιλέξει ως ομάδα χρησιμοποιώντας τους Χάρτες της Google.

Στο Φύλλο Εργασίας 1 καλείστε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο google.maps να εντοπίσετε πάνω στον χάρτη την απόσταση του σχολείου από τον προορισμό που έχετε επιλέξει καθώς και τον χρόνο που χρειάζεται για τα λεωφορεία. Στην συνέχεια καταγράψετε τις πληροφορίες που βρήκατε στο αντίστοιχο post της Ομάδας σας