Αναπαράσταση δεδομένων σε μορφή γραφήματος

Οργανώσετε και παρουσιάσετε τον παρακάτω πίνακα όπου προβάλλεται η απόσταση και ο χρόνος κάθε προορισμού από το σχολείο μας  σε  μορφή γραφήματος ώστε να γίνει µια συζήτηση  έπειτα για το ποιος είναι ο πιο κατάλληλος προορισμός. Στην συνέχεια κάθε μαθητής αναλύοντας τον πίνακα μπορεί να αφήσει ένα σχολείο για τον προορισμό που προτείνει.

Χιλιόμετρα Προορισμός 1 Προορισμός 2 Προορισμός 3
Χρόνος 15 20 16
30 35 25

 

Leave a Reply