Ενδελεχής επιμέλεια κώδικα

Ο οπτικός προγραμματισμός διευκολύνει τον χρήστη. Όταν γράφουμε σε γραμμές κώδικα σημαίνει ότι ο χρήστης γνωρίζει καλό προγραμματισμό.