ΚΕΦ 5. Γνωριμία με το Λογισμικό του Υπολογιστή

Ύλη διαγώνισμα Α΄ Τετραμήνου

Υλικό προς Μελέτη

Το 5ο Κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου, διαθέσιμο ΕΔΩ

Η παρουσίαση που αξιοποιήσαμε μέσα στην τάξη:

Βιντεοδιάλεξη που παρουσιάζει τα σημαντικότερα σημεία του 5ου Κεφαλαίου:

ΒΙΝΤΕΟ

Δραστηριότητες τάξης

Δραστηριότητα "Γνωριμία με το λογισμικό του ΗΥ" ΕΔΩ

Δραστηριότητα Λογισμικού Συστήματος και Λογισμικού Εφαρμογών ΕΔΩ

Σταυρόλεξο "Λογισμικό" ΕΔΩ

Σταυρόλεξο "Κατηγορίες Λογισμικού" ΕΔΩ

Γνωριμία με το Λογισμικό του Υπολογιστή Συμπλήρωση κενών νΕΔΩ

Quiz για το Λογισμικό ΕΔΩ

Online Ασκήσεις ΕΔΩ

Κουίζ WordWall ΕΔΩ

Κουίζ για το λογισμικό του Η/Υ ΕΔΩ