Από τι γράμμα αρχίζει;

Μπορείτε να βρείτε από ποιο γράμμα αρχίζει το όνομα του κάθε ζώου; Είμαι σίγουρη ότι μπορείτε!!! Βρείτε λοιπόν το πρώτο γράμμα του ονόματος του κάθε ζώου και σύρετε το στην εικόνα του! Καλή επιτυχία! 

<iframe src="https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=288693" width="800" height="600" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><script src="https://content.e-me.edu.gr/wp-content/plugins/h5p/h5p-php-library/js/h5p-resizer.js" charset="UTF-8"></script>