Ταξίδι στις Κυκλάδες την εποχή του κορωνοιου.

https://sites.google.com/site/34dimthess/o-istotopos-tes-ebdomadas/miaexapostaseosxenagese

Μια εξ αποστάσεως ξενάγηση στις βυζαντινές κατοικίες .34ο δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης

https://sites.google.com/site/34dimthess/o-istotopos-tes-ebdomadas/miaexapostaseosxenagese