Αρχική

Το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αποτελείται από 3 βαθμίδες