Η εφαρμογή e-me blogs παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης ιστολογίων μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-me.

Στην επιλογή "Τα ιστολόγιά μου" ο χρήστης μπορεί να βρει:

Ιστολόγιο Χρήστη: Προσωπικό ιστολόγιο για κάθε χρήστη της e-me.

Ιστολόγιο Κυψέλης: Ιστολόγιο για κάθε Κυψέλη με συμμετοχή όλων των μελών της και με τη δυνατότητα συνεργασίας.
Σημείωση: Η εφαρμογή υπάρχει εξαρχής σε κάθε δημόσια κυψέλη. Λόγω του δημόσιου χαρακτήρα του ιστολογίου όμως η εφαρμογή πρέπει να επιλεγεί να εγκατασταθεί από τον χρήστη σε περίπτωση ιδιωτικής κυψέλης για την αποφυγή δημοσιοποίησης στοιχείων που κατά τα άλλα είναι κρυμμένα.

Συχνές Ερωτήσεις:

-Πως εισάγω νέο άρθρο σε ιστολόγιο;
Ακολουθώ τη διαδρομή: Τα ιστολόγιά μου -> "Πίνακας Ελέγχου" του Ιστολογίου που επιθυμώ -> Άρθρα -> Νέο άρθρο

-Πως αλλάζω τον τίτλο του ιστολογίου μου;
Ακολουθώ τη διαδρομή: Τα ιστολόγιά μου -> "Πίνακας Ελέγχου" του Ιστολογίου που επιθυμώ -> Προσαρμογή εμφάνισης-> Ταυτότητα ιστότοπου -> Τίτλος Ιστότοπου, τροποποιώ τον τίτλο και μετά - > Δημοσίευση

-Πως ελέγχω αν θα μπορούν να εισάγονται σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις μου;
Ακολουθώ τη διαδρομή: Τα ιστολόγιά μου -> "Πίνακας Ελέγχου" του Ιστολογίου που επιθυμώ -> Μετά επιλέγω Ρυθμίσεις -> Συζήτηση