Ενδελεχής επιμέλεια του κώδικα

Ο οπτικός προγραμματισμός διευκολύνει τον χρήστη. Όταν δουλεύω σε κώδικα είναι πιο δύσκολη η διαδικασία.
https://files.e-me.edu.gr/remote.php/webdav/Pliroforikh.mp4

Leave a Reply