ΑΣΚΗΣΗ ΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ

Σώμα μάζας m1 = 2 kg βρίσκεται στη θέση Α οριζόντιου μη λείου επιπέδου με αρχική ταχύτητα υ0 = 7 m / s . To σώμα m1 διανύει την διαδρομή ΑΔ μήκους Δx = 2,16 m , όπου Δ είναι το άκρο του οριζόντιου επιπέδου . Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης του σώματος m1 με το οριζόντιο δάπεδο είναι μ = 0,3 .

Σώμα μάζας m2 = 2 kg βρίσκεται στη θέση Γ δεμένο στο άκρο λεπτού νήματος μήκους l = 1,6 m . Το σώμα m2 έχει στη θέση Γ ταχύτητα υΓ και εκτελεί κυκλική όχι ομαλή κίνηση , διαγράφοντας ένα ημικύκλιο και καταλήγει στο σημείο Δ με ταχύτητα  υ2 = 4 m / s και φορά προς τα αριστερά .

Θεωρούμε ότι τα σώματα m1 και m2 φτάνουν ταυτόχρονα στο σημείο Δ και συγκρούονται πλαστικά , ενώ το λεπτό νήμα κόβεται . Από την πλαστική κρούση τους δημιουργείται συσσωμάτωμα που εκτελεί οριζόντια βολή .

Δίνεται g = 10 m / s²  και  6·2,16 ≅ 13 .

Να υπολογίσετε :

Δ1. Την ταχύτητα του σώματος m1 στη θέση Δ .

Δ2. Την ταχύτητα του σώματος m2 στη θέση Γ , για να φτάσει στη θέση Δ με ταχύτητα υ2 .

Δ3. Την ταχύτητα του συσσωματώματος μετά την πλαστική κρούση των m1 και m2 .

Δ4. Την οριζόντια απόσταση που διανύει το συσσωμάτωμα και την ταχύτητα του όταν συναντάει το οριζόντιο επίπεδο .

https://fysikafysikh.files.wordpress.com/2015/05/kos-b-pros-nima-krousi-boli-1_12.jpg

Leave a Reply