Αφού διαβάσατε το μάθημα δοκιμάστε την παρακάτω άσκηση