Παρέα με Paul, Lisa und Co, τεύχος Α’ Lektion 3, Seite 25 und 26 – Δραστηριότητες

Δραστηριότητες

  • Τι σημαίνουν οι προτάσεις;
  • Σχηματίζω σωστές προτάσεις.
  • Πώς απαντώ σωστά στις ερωτήσεις;
  • Βρίσκω τα ρήματα
  • Κλίνω ρήματα στον ενεστώτα
  • Συμπληρώνω ρήματα στις προτάσεις

Leave a Reply