Γράφω με το πληκτρολόγιο

Τις περισσότερες φορές μας ζητούν να χρησιμοποιήσουμε το πληκτρολόγιο προκειμένου να γράψουμε ένα κείμενο, να στείλουμε ένα μήνυμα κλπ κλπ. Παρακατώ, θα δούμε κάποια πράγματα, που πρέπει να γνωρίζουμε, για να γράψουμε με το πληκτρολόγια

Και πρώτα πρώτα ένα βασικό σύμβολο, που συναντάμε όταν γράφουμε ένα κείμενο: πρόκειται για το Δρομέα ή Κέρσορας που αναβοσβήνει και δείχνει που θα γράψουμε το επόμενο γράμμα, αριθμό ή σύμβολο.

Ειδικά πλήκτρα και η σημασία τους

Shift Πάτησε το Shift μαζί με ένα γράμμα για να γράψεις ένα κεφαλαίο γράμμα. Πάτησε το Shift μαζί με ένα αριθμό ή σύμβολο για να γράψεις το σύμβολο, στο πάνω μέρος του πλήκτρου
Caps Lock Πάτησε Caps Lock μια φορά για να γράφεις όλα τα γράμματα κεφαλαία. Πάτησε το Caps Lock ξανά για να σταματήσεις να γράφεις κεφαλαία.Στον ΗΥ υπάρχει ένα λαμπάκι, που δείχνει, όταν είναι αναμμένο, ότι έχουμε πατήσει το Caps Lock Your keyboard might have a light indicating whether Caps Lock is on.
Tab Πάτησε το Tab για να μετακινήσεις το δρομέα κάποιες θέσεις (4 συνήθως) δεξιά
Enter Πάτησε Enter για να μετακινήσεις το δρομέα στην αρχή της επόμενης γραμμής
Spacebar Πάτησε το Spacebar για να μετακινήσεις το δρομέα μια θέση δεξιά (για να δημιουργήσεις ένα κενό)
Backspace Πάτησε το Backspace για να σβήσεις το γράμμα,αριθμό, σύμβολο αριστερά του δρομέα

Πώς βάζουμε τόνο

 • Πατάμε το Shift και το αφήνουμε
 • Πατάμε το ;  δεξιά από το Λ (L) και το αφήνουμε
 • Πατάμε το γράμμα, που θέλουμε να τονίσουμε π.χ. το α

Πώς βάζουμε διαλυτικά

 • Κρατάμε πατημένο το Shift
 • Πατάμε το ; δεξιά από το Λ (L) και το αφήνουμε
 • Αφήνουμε το Shift
 • Πατάμε το γράμμα, που θέλουμε να βάλουμε διαλυτικά

Πώς βάζουμε διαλυτικά και τόνο

 • Κρατάμε πατημένο το Shift
 • Πατάμε  το ;  δεξιά από το Λ (L) και το αφήνουμε
 • Αφήνουμε το Shift
 • Πατάμε  το ;  δεξιά από το Λ (L) και το αφήνουμε
 • Πατάμε το γράμμα, που θέλουμε να τονίσουμε και να βάλουμε διαλυτικά