Ρομποτική

Εδώ μπορούμε να παρακολουθήσουμε ξανά το ρομπότ που είδαμε στο βίντεο της ΝΑΣΑ.

https://www.nasa.gov/audience/foreducators/topnav/materials/listbytype/I_Want_to_Hold_Your_Hand.html

Leave a Reply