ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Και ένα παιχνίδι μνήμης με σημαιες της Ευρώπης

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Επιλέγω τη σωστή απάντηση

 

ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΑ: ΒΡΙΣΚΩ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ, ΚΑΘΕΤΑ, ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ

ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ

Επιλέγω τη σωστή απάντηση

Επιλέγω τη σωστή απάντηση

 

Leave a Reply