ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Αφού λύσω πρώτα τις παραστάσεις στο τετράδιό μου, αντιστοιχίζω το σωστό αποτέλεσμα

Αφού ξαναθυμηθώ τη θεωρία για τις γωνίες, κάνω τις παρακάτω ασκήσεις

 

 

Leave a Reply