Το Άγιο Πνεύμα

Το Άγιο Πνεύμα εμφανίστηκε με τη μορφή περιστεράς, όταν ο Κύριος βαπτίσθηκε στον Ιορδάνη ποταμό, συμβολικά έτσι ώστε να δείξει την ακακία, την καθαρότητα, την ταπεινότητα του Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα εμφανίστηκε με τη μορφή πύρινων γλωσσών, όταν οι απόστολοι συγκεντρώθηκαν την πεντηκοστή μέρα μετά την Ανάσταση του Χριστού για να τους αφαιρέσει κάθε αμαρτία, […]