Σχετικά με το Έργο

Σχετικά με το έργο

Το eTwinning είναι η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης.

  • Aποτελεί μέρος του Erasmus+, το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό.
  • Προσφέρει μία πλατφόρμα για το προσωπικό (εκπαιδευτικούς, διευθυντές, βιβλιοθηκάριους, κ.λ.π.) που εργάζεται σε σχολεία των συμμετεχόντων Eυρωπαϊκών χωρών, για να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να διεξάγουν έργα, να μοιράζονται και, με λίγα λόγια, να αισθάνονται και να αποτελούν μέρος της πιο συναρπαστικής κοινότητας μάθησης…[περισσότερα]

Το έργο «e-Waste around us»  έχει ως κύριο θέμα τα ηλεκτρονικά απόβλητα και τη διαχείρισή τους . Το 8ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς συμμετέχει στο έργο αυτό μέσα από το μάθημα των Τ.Π.Ε και σε συνεργασία με σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών όπως Κροατία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Τουρκία.

Περισσότερα:

Leave a Reply

Skip to toolbar