Διατροφή – η σημασία της στη ζωή μας.

Οι μαθητές θα ενημερωθούν με τα αρχεία που υπάρχουν στην κυψέλη σχετικά με τη σημασία της διατροφής στη ζωή μας.

Επιδιώκεται να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τι είναι οι ομάδες τροφίμων, τα θρεπτικά συστατικά και η πυραμίδα της διατροφής, έτσι ώστε να σχεδιάζουν τα γεύματα τους, σύμφωνα με το υλικό το οποίο μελέτησαν.

Εν συνεχεία, μπορούν να επισκεφθούν τα κοινόχρηστα αρχεία, προκειμένου να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να εξασκηθούν σε δραστηριότητες που υπάρχουν, για να αξιολογήσουν τις γνώσεις τους.

Οι δραστηριότητες μπορούν να γίνουν είτε ατομικά, είτε ομαδικά - συνεργατικά.

 

Skip to toolbar