ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ :Αποτελούνται από 2 μέρη, από το ακέραιο και από το δεκαδικό μέρος. Αυτά χωρίζονται μεταξύ τους με ένα κόμμα που λέγεται υποδιαστολή.

Το ακέραιο µέρος χωρίζεται σε µονάδες (Μ), δεκάδες (∆), εκατοντάδες

(Ε) και το δεκαδικό µέρος χωρίζεται σε δέκατα (δ), εκατοστά (ε),χιλιοστά(χ).

ΠΗΓΗ:ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

Για να διαβάσουμε τους δεκαδικούς ξεκινάμε από το ακέραιο μέρος,χρησιμοποιούμε τη λέξη ΚΑΙ  και συνεχίζουμε να διαβάζουμε το δεκαδικό μέρος χρησιμοποιώντας το όνομα του τελευταίου ψηφίου.

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

1.Να συμπληρώσεις τον πίνακα

ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΙ

ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ

Ε

ΔΕΚΑΔΕΣ

Δ

ΜΟΝΑΔΕΣ

Μ

 ΔΕΚΑΤΑ

δ

 

ΕΚΑΤΟΣΤΑ

ε

ΧΙΛΙΟΣΤΑ

χ

12,02            
  1 2 4 5 6 6
 0,015            
        4 8 9
158,147            
      1 7 3  

 

2.Να γράψεις µε λέξεις τους παρακάτω δεκαδικούς αριθµούς.

54,25:……………………………………………………………………………………..

1,2:………………………………………………………………………

0, 005:………………………………………………………………

16,201:…………………………………………………………………………………

3.Να διατάξεις τους παρακάτω δεκαδικούς αριθµούς από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο.

3,21     8, 202     6,25     3,87    1 5,288     6,99

…………<…………<…………<…………<…………<………