ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

https://padlet.com/vaggelitsa1980/1pf6hkjbk2qg

 

Ο ήρωας της Φιλαναγνωσίας του νηπιαγωγείου μας  (Βιβλιοπόντικας) αναθέτει στους μαθητές να διαβάσουν, με τη βοήθεια των γονέων τους, σχετικό παραμύθι για τον Κορονοϊό.' Έπειτα τους αναθέτει να δημιουργήσουν καλλιτεχνικά (με κολλάζ)  και μέσω της μαγειρικής με θέμα τον κεντρικό ήρωα του παραμυθιού! Mε τις αναρτημένες εικόνες των μαθητών δημιουργήθηκαν 2 αναμνηστικές παραγωγές:

 

https://read.bookcreator.com/1hEh8JrtxrPF8mK2UxhBdymoJCh2/H2P3CC4-TBKxvGauOMgeCg

 

https://www.flexclip.com/editor/app?id=975de5eeaaadde7242621d8771dfc7a2

Leave a Reply