ΣΤΗΣ ΜΑΝΟΥΛΑΣ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ

 

https://padlet.com/georgiasamar/t5c5gyj85f19wnic

 

Κριτήριο για την επιλογή του συγκεκριμένου ήταν η παγκόσμια γιορτή της μητέρας. Τα παιδιά αρχικά καλούνταν μέσω βίντεο με οδηγίες να κατεσκευάσουν τη δική τους γαντόκουκλα. Έπειτα με τη χρήση αυτής να εκφράσουν λόγια αγάπης για τη μητέρα τους. Η εκπαιδευτική αυτή προσέγγιση ολοκληρώνεται με παραγωγή βίντεου όπου περιέχει όλες τα κουκλοθεατρό-παιξίματα των μικρών μαθητών-δώρο προς τις μητέρες τους.

 

Leave a Reply