ΠΑΣΧΑ

https://padlet.com/verygoodfootballer/z7508w7spmonhhn9

Μέσα από ψηφιακό Πασχαλινό ημερολόγιο ( https://calendar.myadvent.net/?id=2b4b2b989fcd1dfcfb0ef376c2f97ca1) τα παιδιά μαθαίνουν τα έθιμα της Μ.Βδομάδας και αναλαμβάνουν να φτιάξουν κάτι σχετικό ανά μέρα της Μ.Βδομάδας.Το διδακτικό σχέδιο εργασίας ολοκληρώνεται με βίντεο ευχών από διδακτικό προσωπικό πηρός τους μαθητές του νηπιαγωγείου καθώς και από ευχές από τους ίδιους τους μαθητές μας

 

Leave a Reply