”Ενας ήρωας μα ποιός ήρωας”

Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος βασίστηκε σε Εκπαιδευτικό  Προγραμμα που βρισκόταν σε εξέλιξη στο νηπιαγωγείο μας πριν την διακοπή λειτουργίας των σχολείων λόγω κρατικών μέτρων προστασίας για τον Κορονοϊό. Οι ζητούμενες από τις εκπαιδευτικούς δραστηριότητες για τα παιδιά, βασίστηκαν στον Ρομπέν των Δασών σε συνδυασμό με τα μέτρα προστασία και ασφάλειας έναντι του  Κορονοϊού

 

https://padlet.com/verygoodfootballer/tzoa6jrfnot7mlbe

1 Comment

Leave a Reply