Φυσικές καταστροφές

Αφού παρακολουθήσετε το παρακάτω βίντεο, γράψτε, σας παρακαλώ,  στη συνέχεια της σελίδας λέξεις και φράσεις που έχουν σχέση με τις "φυσικές καταστροφές"

 

Leave a Reply

Skip to toolbar