Στο πλαίσιο της δια ζώσης συνεργασίας αναφορικά με θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της σχολικής ζωής (σχετ. με το υπ. αρ. Φ7/109171/Δ1/08-09-2022) και τη γνωριμία με τις/τους νεοτοποθετηθέντες εκπαιδευτικούς, η ΣΕΕΠΕ70 Φωτεινή Εγγλέζου θα πραγματοποιήσει επισκέψεις στα σχολεία επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης της.
Το πρόγραμμα επισκέψεων ανά σχολική μονάδα για τους μήνες Σεπτέμβριο- Οκτώβριο 2022 ακολουθεί στον παρακάτω πίνακα:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ
1Ο Δ.Σ. Πειραιά Τρίτη 20/09/2022 8.30-11.00
41ο Δ.Σ. Πειραιά Τρίτη 20/09/2022 11.30-14.00
5ο Δ.Σ. Πειραιά Τετάρτη 21/09/2022 8.30-11.00
46ο Δ.Σ. Πειραιά Τετάρτη 21/09/2022 11.30-14.00
6ο Δ.Σ. Πειραιά Πέμπτη 22/09/2022 8.30-11.00
40ο Δ.Σ. Πειραιά Πέμπτη 22/09/2022 11.30-14.00
Ιδ. Δ. Σ. «Θεμιστοκλής» Παρασκευή 23/09/2022 8.30-11.00
Αρμένικος Κυανούς Σταυρός Νίκαιας
Παρασκευή 23/09/2022 11.30-14.00
13ο Δ.Σ. Κορυδαλλού Δευτέρα 26/09/2022 8.30-11.00
4ο Δ.Σ. Κορυδαλλού Δευτέρα 26/09/2022 11.30-14.00
6ο Δ.Σ. Κορυδαλλού Τρίτη 27/09/2022 8.30-11.00
8ο Δ.Σ. Κορυδαλλού Τρίτη 27/09/2022 11.30-14.00
9ο Δ.Σ. Κορυδαλλού Πέμπτη 29/09/2022 8.30-14.00
5ο Δ.Σ. Κορυδαλλού Παρασκευή 30/09/2022 8.30-11.00
12ο Δ.Σ. Κορυδαλλού Παρασκευή 30/09/2022 11.30-14.00
10ο Δ.Σ. Κορυδαλλού Τρίτη 4/10/2022 8.30- 12.30
19ο Δ.Σ. Κορυδαλλού Τρίτη 4/10/2022 13.00-14.00
1ο Δ.Σ. Αγ. Ι. Ρέντη Πέμπτη 6/10/2022 8.30-11.00
6ο Δ.Σ. Αγίου Ιωάννη Ρέντη
Πέμπτη 6/10/2022 11.30-14.00
2ο Δ.Σ. Αγ. Ι. Ρέντη Παρασκευή 7/10/2022 8.30-11.30
4ο Δ.Σ. Αγίου Ι. Ρέντη Τρίτη 11/10/2022 8.30-11.00
5ο Δ.Σ. Αγίου Ι. Ρέντη Τρίτη 11/10/2022 11.30-14.00

Για τα 1ο και 2ο Δ.Σ. Ύδρας θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με τους/τις εκπαιδευτικούς ΠΕ70 ως ακολούθως: την Tετάρτη 28/09/2022 και ώρες 13.15-14.00 (για τους/τις εκπαιδευτικούς του 2ου ΔΣ Ύδρας) και την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 και ώρες 13.15-14.00 (για τους/τις εκπαιδευτικούς του 1ου ΔΣ Ύδρας) στο ακόλουθο link: https://minedu-primary2.webex.com/meet/fegglezou
Aν υπάρχει κώλυμα για τις προτεινόμενες ημερομηνίες, παρακαλούνται οι Διευθυντές-ντριες να με ενημερώσουν τηλεφωνικά ή μέσω e-mail (fegglezou@yahoo.gr), ώστε να αναδιαμορφωθεί η ημερομηνία επίσκεψης.