Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, Φωτεινή Εγγλέζου, προσκαλεί όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων των 9ου και 19ου Δ.Σ. Κορυδαλλού, σχολείων επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης της, καθώς και τους/τις εκπαιδευτικούς των Τμημάτων Υποδοχής της Πρωτοβάθμιας Διεύθυνσης Πειραιά σε ενδοσχολική επιμόρφωση με θέμα: «Συμβάλλοντας στην επιτυχή ενσωμάτωση μαθητών/τριών Ρομά σε σχολεία του Κορυδαλλού».
Η ενδοσχολική επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022 στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού (Ησιόδου 25, Κορυδαλλός. Διευθύντρια: κ. Δήμητρα Κωτσιανούλη, Τηλ. Επικ. 210 4955197) και ώρες 8.00-14.00 σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του 9ου Δ.Σ. Κορυδαλλού και το Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), το οποίο εκπονεί το πρόγραμμα «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες Ρομά για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους».

Α. Εισηγητές της επιμορφωτικής ημερίδας:
1. Χρήστος Παρθένης, Αναπληρωτής καθηγητής Παιδαγωγικής του ΕΚΠΑ, Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες Ρομά για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους»
2. Κώστας Παπαχρήστος, Διευθυντής Α' Βαθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και Επιμορφωτής του Προγράμματος
3. Ιγνάτιος Καράμηνας, Δρ Διδακτικής, ΣΕΕ ΠΕ70 στα ΔΣ Ασπροπύργου, Μάνδρας-Ειδυλλίας & Μαγούλας, Οργανωτικός Συντονιστής στο 3ο ΠΕΚΕΣ Αττικής & Επιμορφωτής του Προγράμματος
4. Γιάννης Γεωργίου, Κοινωνιολόγος, υποψ.διδάκτορας στο ΕΜΠ
5. Χρύσα Παπαστάθη, Εκπαιδευτικός-Προϊσταμένη στο 19ο Δ.Σ. Κορυδαλλού
6. Ελένη Μαντζαρίδου, Εκπαιδευτικός στο 9ο Δ.Σ. Κορυδαλλού
7. Πέτρος Βλάχος, Εκπαιδευτικός στο 19ο Δ.Σ. Κορυδαλλού

Β. Συντονίστρια της επιμορφωτικής ημερίδας: Φωτεινή Εγγλέζου, ΣΕΕ ΠΕ70 στο 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής, Δρ Διδακτικής Γλώσσας και Ρητορικής, Διδάσκουσα ΣΕΠ στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΑΠ «Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες».

Η εκπαίδευση των μαθητών/τριών Ρομά αντιπροσωπεύει μια ιδιαίτερη πρόκληση για την ελληνική εκπαίδευση όπως και για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Η πολλαπλότητα των ονομάτων με την οποία απευθυνόμαστε σε αυτούς (Αθίγγανοι ή Τσιγγάνοι ή Σίντιδες ή Ρομά ή Έλληνες με ρόμικη καταγωγή) αντιπροσωπεύει με εμφατικό τρόπο τη διαφοροποίηση της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας σε σχέση με την ελληνική ή άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως αναδεικνύεται σε σχετικές βιβλιογραφικές πηγές. Σε κάθε περίπτωση, αναφερόμαστε σε μία ευάλωτη κοινωνικά ομάδα, με κατά τόπους ακραία περιθωριοποίηση, άρα σε ευάλωτα παιδιά, που σε μεγάλο ποσοστό βρίσκονται εκτός σχολείου ή έχουν διακοπτόμενη φοίτηση σε αυτό. Τα εν λόγω παιδιά είναι συχνά δίγλωσσα ή τρίγλωσσα. Προέρχονται από μια καθημερινή κουλτούρα συγκροτημένη με κανόνες προφορικότητας και θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κοινότητα γραμματισμού των Ρομά διέπεται από τους δικούς της κανόνες. Το γεγονός αυτό δημιουργεί κριτικό προβληματισμό στην ευρύτερη σχολική κοινότητα σχετικά με την επιτυχή ενσωμάτωση των μαθητών/τριών Ρομά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η ενασχόληση με την εκπαίδευσή τους έχει περάσει πολλά στάδια και οι σχετικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει από το Υπουργείο Παιδείας ανακλούν αφενός την προσπάθεια κατανόησης του ζητήματος και εναρμόνισης της εκπαιδευτικής πολιτικής με σχετικές ευρωπαϊκές επιταγές και, αφετέρου, τις επιστημονικές προσεγγίσεις και τις προσπάθειες ερμηνείας εκ μέρους επιστημόνων από τον χώρο των ανθρωπιστικών/κοινωνικών/ παιδαγωγικών επιστημών. Στο πλαίσιο της προτεινόμενης ενδοσχολικής ημερίδας επιδιώκεται η περαιτέρω ευαισθητοποίηση και, κυρίως, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών που έρχονται σε καθημερινή επαφή με μαθητές/τριες Ρομά τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο βάσει των αρχών της διαπολιτισμικής προσέγγισης της εκπαίδευσης.
Η επιμορφωτική ημερίδα θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
08.00 - 08.20: Προσέλευση – Εγγραφές
08.20 - 08.30: Xαιρετισμός από τη Διευθύντρια του 9ου Δ.Σ. Κορυδαλλού κ. Δήμητρα Κωτσιανούλη, ΜE στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
08.30 - 08.45: Χαιρετισμός. Η πρόκληση της εκπαίδευσης μαθητών/τριών Ρομά στην τάξη: Φωτεινή Εγγλέζου, ΣΕΕ ΠΕ70 στο 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
08.45 - 09.45: Συζητώντας με τη διαπολιτισμική ματιά
Χρήστος Παρθένης, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

9.45-10.00: Ερωτήσεις-Συζήτηση

10.00 - 10.20: Διάλειμμα
10.20 – 10.55: Διαμορφώνοντας το σχολείο ως Διαπολιτισμική Κοινότητα Μάθησης & Συνεργασίας: Χαρακτηριστικά, ρόλοι, ηγεσία... για την πρόσβαση/ένταξη όλων των μαθητών/τριών.
Κώστας Παπαχρήστος, Διευθυντής Α' Βαθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και Επιμορφωτής του Προγράμματος
10.55 – 11.20: Η έμπνευση μπορεί να έρθει από αλλού! Κράτα την καρδιά σου ανοιχτή, και μην απελπίζεσαι: Διαστάσεις της πορείας μου στον φανταστικό κόσμο της μάθησης.
Γιάννης Γεωργίου, Κοινωνιολόγος, υποψ.διδάκτορας στο ΕΜΠ
11.20 - 11.35: H εκπαίδευση μαθητών/τριών Ρομά στο 9ο Δ.Σ. Κορυδαλλού. Ελένη Μαντζαρίδου, Εκπαιδευτικός ΠΕ70
11.35 - 11.50: H εκπαίδευση ενηλίκων Ρομά στο Δημοτικό Σχολείο του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού
Χρυσούλα Χρυσοβαλάντου Παπαστάθη, Εκπαιδευτικός-Προϊσταμένη του 19ου Δ.Σ. Κορυδαλλού και Πέτρος Βλάχος, Εκπαιδευτικός στο 19ο Δ.Σ. Κορυδαλλού

11.50 - 12.00: Διάλειμμα
12.00 - 13.45: Δυσλειτουργικές παραδοχές των εκπαιδευτικών για τη φοίτηση των μαθητών Ρομά στο Δημοτικό Σχολείο: Αναστοχαστική διεργασία αποδόμησης με την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής τεχνικής παιχνίδι ρόλων.
Iγνάτιος Καράμηνας, Δρ Διδακτικής, ΣΕΕ ΠΕ70 στα ΔΣ Ασπροπύργου, Μάνδρας-Ειδυλλίας & Μαγούλας, Οργανωτικός Συντονιστής στο 3ο ΠΕΚΕΣ Αττικής & Επιμορφωτής του Προγράμματος

13.45 - 14.00: Αναστοχασμός - Συζήτηση- Συμπεράσματα - Κλείσιμο Εργασιών
Η επιμορφωτική ημερίδα θα διεξαχθεί σύμφωνα με το απόσπασμα της απόφασης της Πράξης 4/7-11-2022 της Ολομέλειας του 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής.
Τα τμήματα των σχολείων και τα Τμήματα Υποδοχής του συνημμένου πίνακα δεν θα λειτουργήσουν κατά την ημέρα διεξαγωγής της ημερίδας. Η συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων των Σχολείων του συνημμένου πίνακα είναι υποχρεωτική (Π.Δ. 79/2017, παρ. 1, του άρθρου 17).
Παρακαλούνται οι κ. Δ/ντές-Δ/ντριες των σχολείων:
- Να ενημερώσουν έγκαιρα τους/τις παραπάνω εκπαιδευτικούς των σχολείων τους.
- Να ενημερώσουν έγκαιρα γονείς και μαθητές/τριες των σχολείων ότι δεν θα προσέλθουν στο σχολείο τη συγκεκριμένη ημέρα.

Συνημμένα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
9ο, 19ο Δημοτικά Σχολεία Κορυδαλλού

Visages Roms Photographies réalisées dans le cadre de la campagne 'Dosta' 'Lutter contre les préjugés à l'égard des Roms'