Ζωική Παραγωγή (ΕΠΑΛ – ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ)

Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Αφορά το μάθημα που διδάσκεται σε σχολική μονάδα ΣΜΕΑΕ - Β Τάξη 

  • Σκοπός είναι η διατήρηση της επαφής στο μέγιστο βαθμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και κυρίως της εκπαιδευτικής σχέσης και επαφής μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών που φοιτούν στον Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα για την Β τάξη της σχολικής μας μονάδας.
  • Η ανάρτηση είναι προσαρμοσμένη στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών καθώς και στις μαθησιακές δυσκολίες αυτών.

  • Παρακαλώ πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.
  • Ζωική Παραγωγή (Μέρος 1)
  • Ζωική Παραγωγή (Μέρος 2)

Leave a Reply

Skip to toolbar