2 Α2. Δημιουργώ και εκφράζομαι με παρουσιάσεις και πολυμέσα Γ’ και Δ’ Δημοτικού

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή:
να δημιουργεί και να τροποποιεί παρουσιάσεις
να εισάγει διαφάνειες κειμένου στην παρουσίασή του
να εισάγει πληροφορίες πολυμεσικής μορφής στην παρουσίασή του (κείμενο, εικόνα, κινούμενο σχέδιο, βίντεο, ήχο)
να διαγράφει διαφάνειες
να μορφοποιεί κατάλληλα τις διαφάνειες μιας παρουσίασης
να καθορίζει τη διάταξη των διαφανειών μιας παρουσίασης
να καθορίζει εφέ εμφάνισης στα στοιχεία μιας διαφάνειας
να καθορίζει την εναλλαγή των διαφανειών μιας παρουσίασης

 

Βασικά θέματα

Διαχείριση διαφανειών
Χρήση πολυμεσικών στοιχείων σε παρουσιάσεις
Μορφοποίηση διαφανειών
Εφέ εμφάνισης και εναλλαγή διαφανειών

 

Ενδεικτικές δραστηριότητες

 

Οι μαθητές/τριες, με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού, υλοποιούν κατάλληλες εργασίες και σχέδια έρευνας (μικρής διάρκειας) που βασίζονται στη δημιουργία πολυμεσικών παρουσιάσεων. Προτείνεται οι εργασίες να ακολουθούν ένα σενάριο ή ένα μικρό σχέδιο έρευνας, βάσει του οποίου οι μαθητές να οδηγούνται στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου έργου.
Τα θέματα εργασίας μπορούν να αντλούνται από τα μαθήματα του Π.Σ. (γλώσσα, ιστορία, μελέτη περιβάλλοντος, κοινωνικές επιστήμες κ.λπ.), το διαθεματικό πεδίο, τη συμμετοχή του σχολείου σε καινοτόμες δράσεις και προγράμματα, τη σχολική και την κοινωνική ζωή.

Ενδεικτικά έργα που προτείνονται να δημιουργήσουν οι μαθητές/τριες (Γ’ & Δ’ τάξη):
Πολυμεσικό παραμύθι ή κόμικ (με ήχους, αφήγηση και εικόνες/ζωγραφιές).
Οπτικοποίηση και μουσική επένδυση ενός τραγουδιού ή ποιήματος
Το ηλιακό μας σύστημα
Οι τέσσερις εποχές
Πολυμεσικό φυτολόγιο
Ο ήλιος: πηγή ζωής και επικίνδυνος
Φυτά που ευδοκιμούν στην περιοχή μας
Κάστρα του τόπου μας
Οι άθλοι του Ηρακλή
Η Μινωική Εποχή
Σύγχρονα μέσα μεταφοράς
Αγαπημένοι ήρωες κινουμένων σχεδίων και κόμικ
Αθλητισμός και υγιεινή διατροφή
Το γενεαλογικό μου δένδρο.

Βασικές έννοιες πολυμέσων (Γ’ τάξη)
Διαδραστική παρουσίαση των βασικών εννοιών και όρων σε μια εφαρμογή πολυμέσων.

Επεξεργασία παρουσιάσεων (Δ’ τάξη)
Ο/η εκπαιδευτικός αξιοποιεί τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών με στόχο την ανάπτυξη πολυμεσικών παρουσιάσεων. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τα βιντεομαθήματα της δεξιάς στήλης, ενθαρρύνοντας τους μαθητές/τριες να πειραματίζονται, να διερευνούν και να εξασκούνται (τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι) με στόχο να εξοικειωθούν με τις βασικές εργασίες στο λογισμικό παρουσιάσεων. Ο/η εκπαιδευτικός υποστηρίζει και καθοδηγεί τους/τις μαθητές/τριες δημιουργώντας καταστάσεις διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης.

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 4 ώρες

 

 

Εκπαιδευτικό υλικό

Λογισμικό παρουσιάσεων
Βιντεομαθήματα στο
Φωτόδεντρο
Εκπαιδευτικά Λογισμικά
Ιστορία Γ΄-Δ΄ Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος Γ΄-
Δ΄ Δημοτικού
Θρησκευτικά Γ΄- Δ΄
Δημοτικού
«Άνθρωπος και φύση»

Βασικές έννοιες πολυμέσων (Φωτόδεντρο)
Υπόδειγμα διαφανειών σε παρουσίαση (Φωτόδεντρο)
Σχεδίαση διαφανειών παρουσίασης (Φωτόδεντρο)
Δημιουργία παρουσίασης (Φωτόδεντρο)
Εισαγωγή και διαγραφή διαφανειών σε παρουσίαση (Φωτόδεντρο)
Εισαγωγή εικόνας σε παρουσίαση (Φωτόδεντρο)
Διάταξη διαφανειών σε παρουσίαση (Φωτόδεντρο)
Εφέ σε παρουσίαση  (Φωτόδεντρο)
Διαδραστική παρουσίαση των δομικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής πολυμέσων (Φωτόδεντρο)
Διαδραστικό βιντεομάθημα για τη χρήση των εφέ (Φωτόδεντρο) (εφέ εναλλαγής διαφανειών, προσαρμογή κίνησης) στο λογισμικό παρουσίασης