3 Α2. Δημιουργώ και εκφράζομαι με παρουσιάσεις και πολυμέσα Ε- Στ’ τάξη

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή να χρησιμοποιεί εξοπλισμό πολυμέσων (σαρωτή, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, βιντεοκάμερα, μικρόφωνο)
να διακρίνει τα είδη λογισμικού να δημιουργεί και να επεξεργάζεται αρχεία εικόνων σε διαφορετικές μορφοποιήσεις
να δημιουργεί και να επεξεργάζεται αρχεία ήχου
να δημιουργεί μικρές εφαρμογές κινουμένου σχεδίου
να εντάσσει στις παρουσιάσεις του υλικό από άλλες εφαρμογές (κειμενογράφο, υπολογιστικά φύλλα, επεξεργασίας εικόνας κ.α.)
να εισάγει εικόνες, έτοιμα σχήματα και αντικείμενα χρησιμοποιώντας το σχεδιαστικό εργαλείο του λογισμικού
παρουσιάσεων
να αναπτύσσει ολοκληρωμένες πολυμεσικές παρουσιάσεις

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή να χρησιμοποιεί εξοπλισμό πολυμέσων (σαρωτή, ψηφιακή ψωτογραφική μηχανή, βιντεοκάμερα, μικρόφωνο)
να δημιουργεί και να επεξεργάζεται αρχεία εικόνων σε διαφορετικές μορφοποιήσεις
να δημιουργεί και να επεξεργάζεται αρχεία ήχου
να δημιουργεί μικρές εφαρμογές κινουμένου σχεδίου
να εισάγει εικόνες, έτοιμα σχήματα και αντικείμενα χρησιμοποιώντας το σχεδιαστικό εργαλείο του λογισμικού παρουσιάσεων
να αναπτύσσει ολοκληρωμένες πολυμεσικές παρουσιάσεις
να αναρτά παρουσιάσεις και πολυμεσικό περιεχόμενο σε διαδικτυακές εφαρμογές Web 2.0

Βασικά θέματα

Μορφές αρχείων εικόνας, ήχου και βίντεο
Επεξεργασία εικόνας, ήχου και βίντεο
Λογισμικό δημιουργίας πολυμεσικών αρχείων
Διαδικτυακές εφαρμογές δημιουργίας πολυμεσικών αρχείων
Δημιουργία αρχείων ήχου
Δημιουργία κινουμένου σχεδίου
Αξιοποίηση ψηφιακού υλικού

Πολυμέσα
Επεξεργασία εικόνας και ήχου
Δημιουργία κινουμένου σχεδίου
Ψηφιακή πλατφόρμα τάξης
Ιστολόγιο
Wiki

 

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού, οι μαθητές/τριες χρησιμοποιούν εμπορικό και ελεύθερο λογισμικό για συγκεκριμένη εργασία, π.χ. επεξεργασία κειμένου ή εικόνας. Αναζητούν και διαχειρίζονται πληροφορίες πολλαπλών μορφών (κείμενο, εικόνα, ήχο, βίντεο). Εντοπίζουν και συγκρίνουν το μέγεθος των αρχείων.
Συζητούν για τις μονάδες μέτρησης του όγκου αποθηκευμένων πληροφοριών.

Οι μαθητές/τριες αναλαμβάνουν κατάλληλες ασκήσεις, εργασίες και σχέδια έρευνας (μικρής διάρκειας) με στόχο τη δημιουργία υλικού πολυμεσικών πληροφοριών (εικόνα, ήχο, κινούμενο σχέδιο). Προτείνεται η υλοποίηση διαθεματικών εργασιών που συνδέουν περισσότερα του ενός μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών (γλώσσα, ιστορία, φυσικές επιστήμες, περιβάλλον, μαθηματικά, ιστορία, κοινωνικές επιστήμες κ.λπ.).

 

 

Με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού, οι μαθητές/τριες υλοποιούν κατάλληλες εργασίες και σχέδια έρευνας (μικρής διάρκειας) με στόχο τη δημιουργία υλικού πολυμεσικών πληροφοριών (εικόνα, ήχο, κινούμενο σχέδιο).
Προτείνεται η υλοποίηση διαθεματικών εργασιών που συνδέουν περισσότερα του ενός μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών (γλώσσα, ιστορία, φυσικές επιστήμες, περιβάλλον, μαθηματικά, ιστορία, κοινωνικές επιστήμες κ.λπ.).

Ενδεικτικά έργα που προτείνονται:

Παρουσίαση του έργου ενός λογοτέχνη ή ζωγράφου
Σύγχρονα μεγάλα έργα της εποχής
Η τέχνη στο Βυζάντιο
Οι χώρες της Μεσογείου
Υγροβιότοποι της χώρας
Πλοηγούμαι με ασφάλεια στο Διαδίκτυο
Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία.

 

Αναπαραστάση εικόνων στον υπολογιστή
Διαδραστική εφαρμογή που υποστηρίζει μικρο-
δραστηριότητες σχετικά με τον τρόπο αναπαράστασης
ψηφιογραφικών εικόνων στον υπολογιστή. Οι μαθητές
διερευνούν και πειραματίζονται με τα έτοιμα παραδείγματα
της εφαρμογής και αναδεικνύουν τον τρόπο κωδικοποίησης-
αναπαράστασης ψηφιογραφικών εικόνων. Ο εκπαιδευτικός
υποστηρίζει και καθοδηγεί τους μαθητές δημιουργώντας
καταστάσεις διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης. Στη
συνέχεια κατευθύνει τους μαθητές σε δραστηριότητες της
αντίστροφης διαδικασίας (αποκωδικοποίηση και
σχηματισμός εικόνας).

 

Παρουσίαση του έργου ενός επιστήμονα ή δημιουργού
Ο Ελληνισμός της Διασποράς
Ηλεκτρισμός-κυκλώματα
Φωτοσύνθεση
Σεισμοί και τσουνάμι
Ανακύκλωση και πηγές ενέργειας
Οι υπολογιστές στην επιστήμη και στην τεχνολογία.

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 3 ώρες

 

Εκπαιδευτικό υλικό
Φωτογραφική μηχανή
Σαρωτής
Λογισμικό επεξεργασίας εικόνας

Λογισμικά Οπτικοποίησης
Προσομοιώσεις
Λογισμικό επεξεργασίας ήχου

Ηλεκτρονικά λεξικά και ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες

Ψηφιακές συλλογές
Εκπαιδευτικό λογισμικό Πληροφορικής

Ιστότοποι αναζήτησης εικόνων/ήχων
Λογισμικό δημιουργίας κινουμένου σχεδίου Κινούμενα σχέδια 2
Αναπαράσταση εικόνων στον υπολογιστή http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5085

Λογισμικό δημιουργίας κινουμένου σχεδίου
Google Maps
Google Earth
Wikipedia
Βιντεομαθήματα στο
Φωτόδεντρο
Ιστολόγια
Wiki