1 Α2. Δημιουργώ και εκφράζομαι με τη Ζωγραφική Α’ και Β’ Δημοτικού.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή
• να χρησιμοποιεί γεωμετρικά σχήματα για τη δημιουργία ζωγραφικής σύνθεσης
• να ρυθμίζει το χρώμα ενός εργαλείου/φόντου ζωγραφικής
• να χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του λογισμικού ζωγραφικής (πινέλο, μαρκαδόρο, σπρέι κλπ.) για ελεύθερη σχεδίαση
• να επιλέγει, μετακινεί, επαναλαμβάνει τμήμα ζωγραφικής σύνθεσης
• να προσθέτει κείμενο σε μία ζωγραφική σύνθεση
• να αποθηκεύει μια ζωγραφική σύνθεση
• να εκτυπώνει μια ζωγραφική σύνθεση

Βασικά θέματα

Ζωγραφική, Δημιουργία ζωγραφικού έργου στον υπολογιστή, Γεωμετρικά σχήματα, Ρύθμιση χρώματος, Εργαλεία ελεύθερης σχεδίασης
Επιλογή, αντιγραφή, μετακίνηση, Εισαγωγή κειμένου στη ζωγραφική, Αποθήκευση, Εκτύπωση

Δραστηριότητες

Οι μαθητές/τριες, με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού ασκούνται στη Ζωγραφική μέσω υπολογιστή και υλοποιούν κατάλληλες ασκήσεις και δραστηριότητες. Δημιουργούν κατάλληλες συνθέσεις και εκφράζουν τη δημιουργικότητά τους. Η θεματολογία δραστηριοτήτων θα πρέπει να διαμορφώνεται σε συνεργασία με τους άλλους άξονες γραμματισμού του Π.Σ. και να αντλεί θέματα από τη σχολική και κοινωνική ζωή των μαθητών/τριών.
Ενδεικτικά προτείνονται
• Θεματικές συνθέσεις για τους μήνες, τις εποχές του χρόνου, φυτά-ζώα κ.λπ.
• Σχεδίαση σκηνής από παραμύθι, κείμενο κ.λπ.
• Δημιουργία αφίσας για τη διακόσμηση της αίθουσας
• Επετειακή κάρτα
Οι μαθητές/τριες μπορούν να συνδυάσουν ποικίλα υλικά και τεχνικές (π.χ. δημιουργία κόμικ με ζωγραφική μέσω υπολογιστή, εκτύπωση της σύνθεσης, χειρόγραφη εισαγωγή διαλόγων, σύνθεση αφίσας-κολλάζ με τμήματα που έχουν ζωγραφιστεί μέσω υπολογιστή και τμήματα που έχουν ζωγραφιστεί χειρόγραφα ή έχουν επικολληθεί κ.λπ.)

 

Σχηματίζω τοπία (Α’ τάξη) Flash

Διαδραστική εφαρμογή σύνθεσης εικόνων παζλ 20 τμημάτων. Έχει ως στόχο την εξοικείωση των μικρών μαθητών με τη λειτουργία του ποντικιού "σύρε και άσε" συνδυάζοντας τη δημιουργική σύνθεση εικόνων με την έκφραση-ψυχαγωγία.

Ζωγραφική με το ποντίκι (Α’ & Β’ τάξη) Εφαρμογή ζωγραφικής με χρήση μόνο του ποντικιού που έχει ως στόχο την εξοικείωση των μικρών μαθητών με τα βασικά εργαλεία σχεδίασης. Οι μαθητές διερευνούν την εφαρμογή και εξοικειώνονται με τη χρήση του ποντικιού και τα εργαλεία σχεδίασης που διαθέτει. Ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει και καθοδηγεί τους μαθητές με στόχο να εκφραστούν και να δημιουργήσουν τα δικά τους σχέδια

Σχηματοεικόνες (Β’ τάξη)
Διαδραστική εφαρμογή που στοχεύει στην εξοικείωση των
μαθητών με τη χρήση σχηματο-εικόνων για τη δημιουργία
ζωγραφικής σύνθεσης. Οι μαθητές αποδομούν μια εικόνα
που έχει δημιουργηθεί με σύνθεση γεωμετρικών σχημάτων
και παίρνουν έναυσμα για τη δημιουργία δικών τους
σχηματοεικόνων.

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 4 ώρες

Εκπαιδευτικό υλικό

Λογισμικό Ζωγραφικής, MsPaint, TuxPaint, Revelation, Natural Art

Σχηματίζω τοπία 
Ζωγραφική με το ποντίκι
 
Σχηματοεικόνες