1 Α3. Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Α’ και Β’ τάξη

edit

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή:
να εκφράζεται δημιουργώντας ψηφιακά κείμενα
να χειρίζεται βασικά πλήκτρα του πληκτρολογίου (γράμματα, αριθμοί, κενό, διαγραφή, αλλαγή γραμμής, κεφαλαία, αλλαγή γλώσσας)
να αποθηκεύει κείμενα που θα του δοθούν ή θα συνθέσει ο ίδιος
να μορφοποιεί ένα κείμενο με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γραμματοσειράς
(π.χ. μέγεθος, χρώμα, υπογράμμιση)
να εισάγει εικόνες σε ένα κείμενο
να εκτυπώνει ένα κείμενο

 

Βασικά θέματα

Δημιουργία και πληκτρολόγηση κειμένου
Αποθήκευση
Μορφοποίηση
γραμματοσειράς
Εισαγωγή εικόνας
Εκτύπωση

 

Οι μαθητές/τριες, με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού, εξοικειώνονται με την επεξεργασία κειμένου,
υλοποιούν κατάλληλες δραστηριότητες, εκφράζονται και δημιουργούν ποικίλες μορφές κειμένου.
Τα θέματα των μαθητικών εργασιών θα πρέπει να εντάσσονται σε ένα νοηματοδοτούμενο πλαίσιο
δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με άλλους άξονες γραμματισμού της διδασκαλίας, και να σχετίζονται με τη σχολική και κοινωνική ζωή των μαθητών/τριών.
Μπορούν να αξιοποιηθούν έτοιμα κείμενα και φύλλα εργασίας, όπου οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις/ασκήσεις, να εφαρμόσουν μορφοποιήσεις κ.λπ. σε συνεργασία με άλλους άξονες γραμματισμού της διδασκαλίας.

Ενδεικτικά προτείνονται:
Εντυπώσεις-συναισθήματα μετά από ένα γεγονός/εκδήλωση (Α’ τάξη)
Επιστολή σε ένα φίλο (Α’ τάξη)
Συμβουλές για μια εκδρομή (Α’ τάξη)
Επιστολή σε ένα σύλλογο/φορέα (Β’ τάξη)
Περίληψη κειμένου (Β’ τάξη)
Δημιουργική γραφή, συνέχιση ημιτελούς ιστορίας (Β’ τάξη)

Ο μάστερ του πληκτρολογίου (Α’& Β’ τάξη)
Εκπαιδευτικό παιχνίδι που έχει ως στόχο την εξάσκηση των μικρών μαθητών με την πληκτρολόγηση χαρακτήρων (ελληνικών, λατινικών και ειδικών συμβόλων). Υπάρχει δυνατότητα επιλογής ελληνικών ή λατινικών χαρακτήρων και τήρησης του σκορ. Οι μαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν και να πληκτρολογήσουν, σε χρόνο δύο λεπτών, όσο το δυνατό περισσότερους χαρακτήρες από αυτούς που εικονίζονται στην οθόνη.

Λεξηδρομίες (Α’ & Β’ τάξη)
Εκπαιδευτικό παιχνίδι που στοχεύει στη εξοικείωση των μικρών μαθητών με την πληκτρολόγηση κειμένου.
Προσομοιώνει έναν αγώνα δρόμου, στον οποίο κάθε χαρακτήρας που πληκτρολογεί ο μαθητής αντιστοιχεί σε ένα βήμα του δρομέα στην πορεία του προς τον τερματισμό.

Ο Κειμενογράφος μου (Β’ τάξη)
Πρόκειται για εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου, η οποία εκτελείται μέσα από το περιβάλλον του φυλλομετρητή (Web) και ενσωματώνει βασικές λειτουργίες προσαρμοσμένες στο επίπεδο των μικρών μαθητών. Αρχικά οι μαθητές χρησιμοποιούν τα έτοιμα πρότυπα της εφαρμογής, με στόχο να εξοικειωθούν με τις έννοιες και τις λειτουργίες της επεξεργασίας κειμένου. Στην συνέχεια, ο εκπαιδευτικός μπορεί να αναθέσει στους μαθητές τη δημιουργία νέων εγγράφων, με απώτερο στόχο τη μετάβαση σε περιβάλλον λογισμικού επεξεργασίας κειμένου.

 

Εισαγωγή στην επεξεργασία κειμένου (πληκτρολόγηση και εισαγωγή εικόνων) (Β’ τάξη)

Οι Δώδεκα Θεοί του Ολύμπου Πηγαίνουν Κατασκήνωση (Β’ τάξη)
Ανάπτυξη συνεργατικών κειμένων και δεξιοτήτων μορφοποίησης γραμματοσειράς
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 4 ώρες

 

Εκπαιδευτικό υλικό

 

Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου (π.χ. Open Office)
Σχολικά εγχειρίδια Γλώσσας
Μελέτης Περιβάλλοντος
Μαθηματικών
Βιβλιοθήκες εικόνων
Μαθησιακά αντικείμενα από το Φωτόδεντρο και τον Αίσωπο

Ο μάστερ του πληκτρολογίου

Λεξηδρομίες (unity)

Ο Κειμενογράφος μου

Εισαγωγή στην επεξεργασία κειμένου (πληκτρολόγηση και εισαγωγή εικόνων)

Οι Δώδεκα Θεοί του Ολύμπου Πηγαίνουν Κατασκήνωση