2 Α3. Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Γ’ και Δ’ Τάξη

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή:
να αποθηκεύει τα κείμενα που δημιουργεί δίνοντας κατάλληλα ονόματα
να χρησιμοποιεί σύμβολα και ειδικά πλήκτρα στο πληκτρολόγιο
να μορφοποιεί ένα κείμενο με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (μέγεθος, χρώμα,
τύπος γραμματοσειράς, στοίχιση κ.λπ.)
να εισάγει εικόνες, έτοιμα σχήματα και αντικείμενα σε ένα έγγραφο
να χρησιμοποιεί το σχεδιαστικό εργαλείο του κειμενογράφου για να δημιουργήσει κατάλληλα αντικείμενα
να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τεχνικές αντιγραφής/μετακίνησης τμήματος κειμένου και αντικειμένων σε ένα έγγραφο
να αλλάζει το μέγεθος και τη θέση μια εικόνας σε ένα έγγραφο
να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τον ορθογραφικό-γραμματικό έλεγχο σε ένα έγγραφο
να ορίζει τις βασικές ρυθμίσεις εκτύπωσης σε ένα έγγραφο και να χρησιμοποιεί την προεπισκόπηση εκτύπωσης εγγράφου
να αναπτύσσει και να εκφράζει τις ιδέες του δημιουργώντας ψηφιακά πολυτροπικά κείμενα

 

Βασικά θέματα

Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου,
Αποθήκευση,
Μορφοποίηση γραμματοσειράς και παραγράφου
Εισαγωγή, αντιγραφή και μετακίνηση αντικειμένων (κείμενο, εικόνα, σχήμα κτλ),
Ορθογραφικός-γραμματικός έλεγχος,
Εισαγωγή και προσαρμογή εικόνας σε ένα έγγραφο,
Εκτύπωση κειμένου

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Οι μαθητές/τριες, με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού, υλοποιούν κατάλληλες εργασίες και σχέδια έρευνας (μικρής διάρκειας) που απαιτούν τη δημιουργία εγγράφων διαφόρων τύπων και μορφών. Προτείνεται οι εργασίες να ακολουθούν ένα σενάριο ή ένα
μικρό σχέδιο έρευνας, βάσει του οποίου οι μαθητές οδηγούνται στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου έργου. Τα θέματα εργασίας μπορούν να αντλούνται από τα μαθήματα του Π.Σ. (γλώσσα, ιστορία, μελέτη περιβάλλοντος, κοινωνικές επιστήμες κ.λπ.), το διαθεματικό πεδίο, τη συμμετοχή του σχολείου σε καινοτόμες δράσεις και προγράμματα, τη σχολική και την κοινωνική ζωή.

Ενδεικτικά έργα που προτείνονται (Γ’ & Δ’ τάξη):
πρόσκληση σε σχολική εκδήλωση
αφίσα για τη σχολική γιορτή ή εκδήλωση
ημερολόγιο δραστηριοτήτων τάξης
γράμμα σε ένα φίλο μου
άλμπουμ (έκθεση) εντυπώσεων από εκπαιδευτική εκδήλωση ή δραστηριότητα
στίχοι αγαπημένου τραγουδιού-ποιήματος
δημιουργία ψηφιακού στατικού κόμικ
άρθρο για τη σχολική εφημερίδα
το πλάνο της τάξης μας
ημερολόγιο σχολικού έτους με ζωγραφιές των μαθητών

 

Ο Κειμενογράφος μου (Γ’ τάξη)
Πρόκειται για εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου, η οποία εκτελείται μέσα από το περιβάλλον του φυλλομετρητή (Web) και ενσωματώνει βασικές λειτουργίες προσαρμοσμένες στο επίπεδο των μικρών μαθητών. Αρχικά οι μαθητές χρησιμοποιούν τα έτοιμα πρότυπα της εφαρμογής, με στόχο να εξοικειωθούν με τις έννοιες και τις λειτουργίες της επεξεργασίας κειμένου. Στην συνέχεια, ο εκπαιδευτικός μπορεί να αναθέσει στους μαθητές τη δημιουργία νέων εγγράφων, με απώτερο στόχο τη μετάβαση σε περιβάλλον
λογισμικού επεξεργασίας κειμένου.

Σχεδιάζω τη δική μου κάρτα στον κειμενογράφο (Γ’ & Δ’ τάξη)
Διαδραστικό βιντεομάθημα δημιουργίας χριστουγεννιάτικης κάρτας με χρήση των σχεδιαστικών εργαλείων του κειμενογράφου. Οι μαθητές πειραματίζονται, διερευνούν και εξοικειώνονται με τα σχεδιαστικά εργαλεία του κειμενογράφου για να υλοποιήσουν μια ολοκληρωμένη δραστηριότητα. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές να υλοποιήσουν την εργασία σε περιβάλλον
λογισμικού επεξεργασίας κειμένου.

Δημιουργώ πινακίδες σήμανσης με τον κειμενογράφο (Δ’ τάξη)
Διαδραστικό βιντεομάθημα σχετικά με τη μορφοποίηση κειμένου και τη χρήση έτοιμων σχημάτων και περιγραμμάτων στον κειμενογράφο. Οι μαθητές πειραματίζονται, διερευνούν και εξασκούνται (τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι) με στόχο να εξοικειωθούν με βασικές εργασίες επεξεργασίας κειμένου (π.χ. έτοιμα σχήματα και περιγράμματα) και να υλοποιήσουν μια ολοκληρωμένη δραστηριότητα. Ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει και καθοδηγεί τους μαθητές δημιουργώντας καταστάσεις διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης. Στη συνέχεια, μπορεί να αναθέσει στους μαθητές τη δημιουργία νέων εγγράφων σε περιβάλλον λογισμικού επεξεργασίας κειμένου.

Κατασκευάζω σταυρόλεξα με τον κειμενογράφο (Δ’ τάξη)
Διαδραστικό βιντεομάθημα δημιουργίας σταυρόλεξου με τον κειμενογράφο, το οποίο έχει ως στόχο την εξοικείωση των μαθητών με τις επιλογές δημιουργίας και μορφοποίησης πινάκων. Οι μαθητές/τριες πειραματίζονται, διερευνούν και εξασκούνται με στόχο την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δραστηριότητας επεξεργασίας πινάκων στον κειμενογράφο. Ο/η εκπαιδευτικός υποστηρίζει και καθοδηγεί τους/τις μαθητές/τριες δημιουργώντας καταστάσεις διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης. Στη συνέχεια, καλεί τους/τις μαθητές/τριες να υλοποιήσουν την εργασία σε περιβάλλον λογισμικού επεξεργασίας κειμένου.

Διαδραστικό βιντεομάθημα για την αντιγραφή και τη μετακίνηση κειμένου σε ένα έγγραφο (Γ’ τάξη)
Ο/η μαθητής/τρια καθοδηγούμενος/η από το βίντεο, διερευνά και υλοποιεί μια ολοκληρωμένη δραστηριότητα για την αντιγραφή και τη μεταφορά κειμένου σε έγγραφα.

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 4 ώρες

 

Εκπαιδευτικό υλικό

Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, Γλώσσα, Μαθηματικά, Βιβλιοθήκες εικόνων,Ηλεκτρονικά λεξικά και σώματα κειμένων
Σχολικά εγχειρίδια Γλώσσας, Ιστορίας, Μελέτης Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας

Ο Κειμενογράφος μου http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2428
Σχεδιάζω τη δική μου κάρτα στον κειμενογράφο http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2603
Δημιουργώ πινακίδες σήμανσης με τον κειμενογράφο http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2602